Public
Authored by kunkavssf

Xử lý chất thải rắn bằng phương thức đốt

Tính tới thời điểm hiện tại, vấn đề xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt cháy được mọi người biết đến và sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, vì đây chính là phương thức dễ thực hiện, lại hạn chế tốn kém về mặt giá thành. Tuy là một cách ứng dụng rộng rãi thế mà cũng còn rất nhiều nước chưa hiểu hết được quá trình xử lý, nên đã đem đến k ít vấn đề nan giải cho MT. Do vậy, bữa nay Ecocycle Việt Nam sẽ đem lại quý khách tin tức đầy đủ nhất về thực trạng xử lý chất thải rắn bằng cách đốt cháy trong bài viết bên dưới. Hãy cùng tham khảo qua.

Xem thêm tại: http://ecocycle.vn/ve-cong-nghe-dong-xu-ly

http://ecocycle.vn/xu-ly-chat-thai-cong-nghiep

Xử lý chất thải rắn = cách đốt cháy Với phương pháp xử lý chất thải rắn bằng cách thiêu đốt được các vùng lãnh thổ có diện tích đất đai vùi lấp chất thải bị hạn chế hay nhữngquốc gia phát triển mạnh như: Nhật, Cờ Hoa, Thụy Sỹ, Đức, Đan Mạch, Hà Lan … ứng dụng rộng rãi. & cơ chế được diễn ra như sau:

Những chất thải rắn sau khi thu gom sẽ được chuyển vận bằng xe chở chất thải chuyên dụng về nhà máy xử lý rác. Tại nơi đây chất thải rắn sẽ được phân nhóm và vận chuyển đến buồng đốt.

Cách thức thiêu đốt xử lý chất thải rắn được thực hành trong các buồng đốt chuyên dụng ở một nhiệt độ vô cùng cao. Khi quá trình cháy tiến hành (tức là phản ứng giữa oxy không khí với phản ứng oxy hoá chất thải bằng nhiệt), cần phải giữ đúng nhiệt độ bằng phương thức bổ sung năng lượng gồm năng lượng điện hay khí đốt nguyên liệu bao gồm gas, dầu diezen …

Cách thức đốt chất thải rắn có ý nghĩa lớn, làm giảm lượng chất thải nguy hại thải ra MT ở tỷ lệ thấp nhất hoặc không còn tiềm năng gây nguy hại tới môi trường sống. Bên cạnh đó, trong cơ chế thực hiện đốt cháy sẽ tạo ra năng lượng, nguồn năng lượng này có thể sử dụng cho các ngành CN điện, nhiệt hoặc cho những lò sưởi, lò hơi…

Xem thêm website tại đây: http://ecocycle.vn/

Thế mạnh & điểm yếu của phương pháp đốt

Với phương pháp nào cũng thế dù tốt đến đâu cũng đều có ưu điểm & điểm hạn chế riêng và cách đốt cháy trong xử lý chất thải rắn cũng không loại trừ. Hãy cùng tham khảo qua trong phần thông tin chia sẻ bên dưới.

Thế mạnh:

  • Ít hao tốn diện tích hơn so với phương pháp chôn lấp.

  • Xử lý chất thải rắn nhanh gọn.

  • Quá trình thiêu đốt sinh ra nhiệt có thể ứng dụng cho rất nhiều công việc lợi ích khác.

  • Xử lý hoàn toàn đối với những chất thải nguy hại như: Chất thải rắn trong ngành y tế, dung môi hữu cơ.

  • Tiêu hủy được các chất gây nguy hại và những ký sinh trùng gây bệnh cho con người.

  • K gây hiệu ứng nhà kính, vì k sinh ra CH4. Điểm hạn chế

  • Đòi hỏi những người vận hành phải có bằng cấp và có tay nghề vững

  • Mức phí xử lý cho cơ chế thiêu đốt có phần hơi cao.

  • Vẫn còn khả năng gây nguy hại đến hệ sinh thái do tro bụi.

  • Cần thêm một bước quản lý hay xử lý nguồn chất thải tro sau tiến trình đốt cháy.

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment